Repertoár

STARÉ KANCIONÁLY

 • Benešovský (2. pol. 16.st.):
  Poslán jest od Boha anděl
  P
  án Bůh jest má síla i doufání
  Zvěstujem vám radost
  Všichni věrní křesťané
  Chvalme Spasitele svého
  Kristus příklad pokory 
 • Jistebnický (cca 1420):
  Buoh všemohúcí
  Ježíš náš Spasitel
  Stala sě jest věc divná
  In hoc anni circulo
 • Chlumecký (1593):
  Radostná ta zpívání
  Raduj se všecko stvoření
  Radujme se všickni nyní
 • Franusův (1505):
  In natali Domini
 • Vyšebrodský rukopis (1410):
  Danielis prophetia
 • Chrudimský (1. pol. 16. st.):
  Utěšený nám den nastal
 • Strahovský (1538):
  Veselým hlasem zpívejme
 • Piae Cantiones (1625):
  Děťátko se narodilo (č. text J.J. Božan, 1719) 
 • Wittenberg (1524):
  Ježíše Krista slavíme (č. text P. Pokorný)
 • J. T. Turnovský (1578):
  Poprosmež Ducha svatého
 • J A. Komenský, Amsterdamský kanc. (1659):
  Studně nepřevážená
  Nuž křestané radujte se
  Ježíš Kristus, náš Spasitel

RENESANCE 

 • O. Lasso:
  Žalm 130 (Můj Pane z hlubin volám)

 • G. Croce:
  Žalm 30 (Exaltabo te Domine)

 • T. L. de Victoria:
  Ave Maria (na motivy gregoriánského chorálu)

 • G. P. Palestrina:
  O bone Jesu
  Exsultate Deo
  Tenebrae factae sunt
 • G.P. Cima:
  Hodie Christus natus est
 • J. Clemens non Papa:
  Nám Spasitel se narodil
 • N. Gomólka:
  Žalm 20 (Vyslyš Hospodine hlas pomazaného)
 • M. Praetorius:
  Enatus est Emanuel
  Třetího dne vstal Stvořitel
  Aj, růže rozvila se 
 • H.L. Hassler:
  Cantate Domino  
 • M. Vulpius:
  Veleben Bůh buď, jeho čin
 • J. K. Vodňanský:
  Rorando coeli defluant (Óda I. vánoční) 
 • W. Vogel:
  Žalm 65 (Na Siónu se čest ti dává) 
 • J.P. Sweelinck (1562-1621):
  Žalm 96 (Píseň novou Pánu zpívejte)  
 • J. Gallus-Handl:
  Duo Seraphim
  Ecce concipies
  Natus est nobis 
 • H. Purcell:
  Alleluja 
 • T. Tallis:
  If ye love me
 • H. Schütz:
  Neboť tak Bůh svět miloval (SWV 380)
 • M. Luther (tříhlas sbírka „Die helle Sonn“):
  Pán cestou smrti kráčel

BAROKO A KLASICISMUS

 • A.V. Michna z Otradovic:
  Nebeský slavíček
  Pozdravení děťátka Ježíše
  Vítej Pane Jezu Kriste
  O narození Pána Krista
  O svatých třech králích
  Vánoční hospoda
  Vánoční rosička
  Vánoční roztomilost
  Vánoční vinšovaná pošta
  Vánoční magnet a střelec
  Chtíc aby spal
  Io vicimus: aneb velikonoční vítězství
  Velikonoční Aleluja
  Velikonoční pasameza
  Zase jiná píseň o vzkříšení Páně
  Allegro na nebe vstupujícího Ježíše
  Svatodušní holubička
  Žalostná postní tragédie ve čtyry actus rozdělená
  Andělské přátelství / Nebeští kavalérové (Loutna česká, č. 9)
  Píseň adventní
 • J. S. Bach:
  Co činí Bůh to dobré jest (Matoušovy pašije – MP, č. 31)
  Ó hlavo plná trýzně (MP č. 23, 53, 63)
  To já a moje činy (MP č. 16, 44)
  Můj milý Jezu, co jsi spáchal zlého (MP č. 3, 55)
  Jezu, Pane milý (Jesu meine Freude)
  Žalm 23 (Hospodin ráčí sám pastýř můj býti)
  Žalm 134 (Vy všichni Pánu sloužící)
  Zde u tvých jeslí
  Jezu ty jsi moje síla
  Jezu veď mé počínání (MP č. 42)
  Psallite Deo nostro (verze Sicut locutus est – Magnificat, č.11)
  Chci jméno Pána chválit (BWV 142, č. 4) 
 • D. Buxtehude:
  Cantate Domino (kánon)
 • J. Seger:
  Christus nobis natus est
 • W.A.Mozart (1756-1791):
  Adoramus te Christe
  Jubilate Deo
  Kyrie (KV 90)
  Misericordias Domini (KV 222)
  Rekviem
 • Adeste fideles (církevní hymnus, 18. stol.) 
 • J. Crüger:
  Radostí mé srdce zpívá (č. text D. Balcar) 
 • P. Martini z Boloně:
  In monte Oliveti

ROMANTISMUS, NEOROMANTISMUS

 • G. Rossini:
  Quando corpus morietur (Stabat mater, č. 9)

 • W. J. Kirkpatrick (1838 – 1921):
  Tam v jeslích

 • Ch. Gounod
  Pater noster 
 • A. Bruckner:
  Locus iste  
 • F. Liszt:
  Ave verum 
 • J. Rheinberger:
  Abendlied  
 • G. Fauré:
  Benedictus 
 • C. Saint-Saëns:
  Tollite hostias (závěr Vánočního oratoria)  
 • S.V. Rachmaninov:
  Blažen muž (Noční bdění, č.3)
  Maloje slavoslovje (Noční bdění, č.7) 
 • Baskická koleda:
  Ó Betléme 
 • Francouzská koleda:
  Betlémskými pastvinami 
 • Tradicionál, arr. J.E. Moore, Jr.:
  Irish blessing

MODERNÍ VÁŽNÁ HUDBA

 • Á. Jenö (1896-1982):
  Žalm 77
 • E. Aguiar:
  Žalm 150
 • P. Eben:
  Oči všech se upírají (podle Žalmu 104)
  Veselte se nebesa (vánoční antifona, Žalm 97)
  Nic ať tě nezmate (z: Dva sbory na texty sv. Terezie)
 • R. Kreutz:
  Scapulis suis (Žalm 91,4)
 • K. Raid:
  Žalm 1
 • Z. Kodály:
  Ádventi ének 
 • J. Vašta:
  Bože, ty jsi spása má 
 • P. Kickstat (1893-1959):
  Gloria, gloria, soli Deo gloria (kánon) 
 • J.M. Michel:
  Gratias agimus  
 • G. Young:
  Alleluia  
 • C. Orff:
  Christ ist erstanden (na středověký nápěv) 
 • J. Slimáček (text M. Chvatíková):
  Modlitba 

SPIRITUÁLY, GOSPELY

Amen
By and by
Calvary
Deep river
Didn´t my Lord deliver Daniel
Elijah rock
Ev´ry time I feel the Spirit
Free at last
Freedom is coming
Great day
Halle, halle, halle
Hallelujah
Hříchy
Hush! Somebody´s calling my name
I´m going to sing
It´s me
Joshua fit de battle ob Jericho
Keep your lamps
Mary had a baby
Nobody knows
Peter, go ring´a´dem bells
Ride on, Jesus, ride
Ride the chariot
Rock´a´my soul
Same train
Sit down servant
Somebody´s knocking at your door
Steal away
Swing low
Were you there
When the stars begin to fall 

 • D. Brenchley: Alleluia 
 • K. Shaw: Home on that rock 
 • Melodie ze Zimbabwe: Rakanaka Vhangeri

PÍSNĚ Z TAIZÉ (mnoho)

KÁNONY (jinde nezařazené):
Dona nobis pacem

ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ

Há elohím (kánon)

Shalom aleichem
Shema Israel

OSTATNÍ

Ave Maria (gregoriánský chorál, 9.st.)
Jerusalem gaude (gregoriánská antifona, 7.st.)
Quem pastores laudavere (německá koleda, 14.st.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *